• Süd məhsulları həzm etmə

  • Ətraflı məlumat

For those with lactose intolerance, we may have a solution. Our dairy digest supplement products offer: 

  • Lactase an ingredient -- a digestive enzyme 
  • Breaks down sugar in dairy products
Göstərmə 1-2 of 2
Göstərmə 1-2 of 2